Ceník

Roční registrační poplatek  
Děti 40,- Kč
Studenti, důchodci    60,- Kč
Dospělí 100,- Kč
 
Jednorázová výpůjčka se poskytuje proti záloze 100,- Kč, při vrácení výpůjčky činí poplatek 10,- Kč.

 

Upomínky  
1. upomínka (bez odeslání)    15, - Kč
2. upomínka (14 dní po 1.) 30,- Kč
3. upomínka (14 dní po 2.) 60,- Kč
upomínací dopis (14 dní po 3.) 100,- Kč

 

 

Některé sankce za nedodržení knihovního řádu

  • Poplatek při ztrátě nebo poškození knihy ... 40,- Kč (+ dvojnásobek pořizovací ceny knihy)
  • Poplatek při ztrátě nebo poškození periodik (noviny, časopisy) ... 30,- Kč (+ dvojnásobek ceny periodika)
  • Náhradní čtenářský průkaz ... 20,- Kč
  • Poškození čárového kódu ... 10,- Kč
  • Při ztrátě knihy zajištěné prostřednictvím MVS je čtenář povinen zaplatit fotokopii a vazbu díla.

 

 

Ceník dalších služeb knihovny:

Kopírování    
Formát A4 černobíle (jedna strana) 3,- Kč
  barevně (jedna strana) 6,- Kč
Formát A3 černobíle (jedna strana) 5,- Kč
  barevně (jedna strana) 12,- Kč

 

Použití počítače uživatelem    
Použití počítače    30 min. 5,- Kč
Tisk z počítače černobíle 5,- Kč
  barevně 10,- Kč
Skenování                      5,- Kč